Zapytanie ofertowe na stanowisko Mentora

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. w związku z realizacja projektu ponadnarodowego „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” poszukuje  kandydata na stanowisko Mentora w województwie opolskim:

Obowiązki:

 • Kompleksowa opieka nad grupą uczestników projektu Bez Granic… (www.bezgranic.zgd.com.pl),
 • Opracowanie testów weryfikacyjnych sprawdzających motywację,
 • Przygotowanie uczestników do wyjazdu na 2-miesięczy staż do Irlandii w wymiarze motywacyjnym i osobowościowym,
 • Przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych i opracowywanie raportów z rozmów,
 • Weryfikacja merytoryczna dokumentów zgłoszeniowych,
 • Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych dla grupy uczestników mających na celu  integrację poszczególnych członków grupy ze sobą i z mentorem oraz przełamanie barier przed dalszą pracą,
 • Przeprowadzanie indywidualnych spotkań, które mają na celu indywidualną pracę motywacyjną, terapeutyczną z Uczestnikami,
 • Opracowanie IPD uwzględniającego indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika,
 • Wyjazd i opieka na pierwsze 14 dni razem z grupą do miejsca mobilności, w celu wsparcia w pierwszym okresie adaptacji w pracy i nowej kulturze,
 • Współpraca z mentorem ponadnarodowym,
 • Ciągły kontakt z Uczestnikami,
 • Spotkania z grupą i uczestnikami po powrocie z mobilności.

Wymagania:

 • Minimum 5-cio letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej  z osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie,
 • Poziom angielskiego – minimum B2,
 • Wykształcenie kierunkowe,
 • Kwalifikacje uzyskane w szkole psychoterapeutycznej rekomendowanej przez PTP,
 • Czynny zawodowo psychoterapeuta.

Wymiar czasu pracy ½ etatu.

 

Prosimy o składanie ofert pod poniższy adres mailowy:

bez_granic@zgd.com.pl

Aktualizacja dokumentów

Uprzejmie informujemy, że w zakładce REKRUTACJA zostały dodane nowe wersje dokumentów:

Aktualizacja dokumentów następuje w związku ze zmianą wytycznych.

Nabór do projektu dla województwa opolskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż ogłaszamy nabór do projektu dla osób z województwa opolskiego. Rekrutacja zaplanowana jest na okres od 07.08.2018 r. do wyczerpania limitu miejsc. O zakończonym naborze poinformujemy Państwa na stronie internetowej.

 

Wypełniony formularz wraz z załącznikami (Oświadczenie o kwalifikowaniu się Uczestnika do projektuOświadczenie Uczestnika projektu i Dokument z obowiązkiem informacyjnym dla kandydatów do projektów) można:

 1. Złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w regionalnym biurze projektu:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Rodziewiczówny 18b (pokój 2), 48-303 Nysa, tel. 576 392 989.

Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00

 1. Przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin  
Tel. (91) 85 22 616, e-mail: bez_granic@zgd.com.pl

Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00

 1. Przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną tylko wówczas, gdy oryginały dokumentów zostaną dostarczone do biura projektu w Szczecinie lub siedziby regionalnej w Nysie (osobiście lub pocztą) w ciągu 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia e-mailem na adres: bez_granic@zgd.com.pl

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. (91) 85 22 616

Pozdrawiamy serdecznie

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Wyniki procesu rekrutacji. Lista rankingowa z dnia 24.07.2018 r.

Szanowni Państwo,

w załączonym pliku znajduje się LISTA RANKINGOWA osób zakwalifikowanych do projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” realizowanego w ramach Priorytetu IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

 

Każdemu Uczestnikowi zostanie nadany indywidualny Nr Uczestnika. Zostanie on podany do informacji Uczestnikowi telefonicznie.

 

Serdecznie dziękujemy za złożone formularze.

 

Serdecznie pozdrawiamy

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Rozeznanie rynku – LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w związku z realizacją projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.02.00-00-0019/17 , zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu weryfikację cen rynkowych.

 

Pozdrawiamy serdecznie

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Rozeznanie rynku – CATERING

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w związku z realizacją projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.02.00-00-0019/17 , zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu weryfikację cen rynkowych.

 

Pozdrawiamy serdecznie

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

 

Dotyczy: Rekrutacja w województwie podkarpackim.

Szanowni Państwo,

z dniem 2 lipca 2018 r. nastąpiło tymczasowe zamknięcie regionalnego biura projektu w Rzeszowie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w naszym projekcie, prosimy o wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych do Głównego Biura Projektu na adres:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.,

al. Powstańców Wielkopolskich 33,

70-111 Szczecin

(z dopiskiem “Bez granic 2.0”).

 

Za utrudnienia przepraszamy.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr 91 85 22 607.

 

Pozdrawiamy

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Nabór do projektu dla województwa podkarpackiego.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż ogłaszamy nabór do projektu dla osób z województwa podkarpackiego. Rekrutacja zaplanowana jest na okres od 06.06.2018 r. do wyczerpania limitu miejsc. O zakończonym naborze poinformujemy Państwa na stronie internetowej.

 

Wypełniony formularz wraz z załącznikami (Oświadczenie o kwalifikowaniu się Uczestnika do projektuOświadczenie Uczestnika projektu) należy:

 1. Złożyć osobiście pod adresem:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. B. Żeleńskiego 23/2 (parter), 35-105 Rzeszów,

tel. (17) 85 49 115, (17) 25 09 420, 501 438 365

Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00

2. Przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin 
Tel. (91) 85 22 607, e-mail: bez_granic@zgd.com.pl

Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00

lub

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. B. Żeleńskiego 23/2 (parter), 35-105 Rzeszów,

tel. (17) 85 49 115, (17) 25 09 420, 501 438 365

Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00

3. Przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną tylko wówczas, gdy oryginały dokumentów zostaną dostarczone do biura projektu w Szczecinie lub siedziby regionalnej w Rzeszowie (osobiście lub pocztą) w ciągu 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia e-mailem na adres: bez_granic@zgd.com.pl

 

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod nr tel.:

 1. (17) 85 49 115, (17) 25 09 420, 501 438 365 – Rzeszów,
 2. (91) 85 22 607 – Szczecin.

 

Pozdrawiamy serdecznie

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.