Maturzysto, mamy dla Ciebie super ofertę

Maturzysto, mamy dla Ciebie super ofertę 
Zagraniczne 2️⃣-miesięczne praktyki w Irlandii  w Cork, nauka języka angielskiego , kursy zawodowe  i to wszystko za FREE  bo finansowane ze środków Unii Europejskie w ramach projektu “Bez granic 2.0”

 

Jak się zgłosić do projektu?
▶️zarejestruj się jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy,  
▶️pobierz dokumenty zgłoszeniowe dostępne na stronie projektu www.bezgranic.zgd.com.pl
▶️prześlij do nas wypełnione dokumenty lub złóż je u nas w jednym z biur:
w Szczecinie – al. Niepodległości 22/II piętro,
w Bytowie – Zaułek Drozdowy 2 (w Prywatnym Centrum Edukacyjnym),
w Nysie – ul. Rodziewiczówny 18b (pokój nr 2).

 

Kiedy startujemy?

 • Trzecia grupa – maj 2019 (Barzkowice – okolice Stargardu),
 • Czwarta grupa – czerwiec 2019 (Szczecin),
 • Piąta grupa – lipiec 2019 (Szczecin lub Bytów lub Nysa).

 

CO WAŻNE:
Wszelkie koszty związane z podróżą, pobytem, wyżywienie, nocleg finansujemy z projektu.
Dodatkowo udział w zajęciach dostajesz stypendium

 

Brzmi atrakcyjne, prawda?

Nie zastanawiaj się, zgłoś się już dziś‍, bo koło nosa przejdzie Ci życiowa przygoda

Zgarnij swojego znajomego i lećcie razem  – na jedna grupę rekrutujemy 10-12 osób.

 

Chcesz wiedzieć więcej?
napisz bez_granic@zgd.com.pl lub
☎️ dzwon 91 85 22 600
możesz nas również odwiedzić.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz.od 08:00 do 16:00

Zmiana Dokumentów zgłoszeniowych oraz Regulaminu rekrutacji – nowy adres siedziby ZGD

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.04.2019 znajdziecie nas pod nowym adresem:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

al. Niepodległości 22/II piętro, 70-412 Szczecin

 

W związku z powyższym nastąpiła aktualizacja Formularza zgłoszeniowego, Oświadczenia uczestnika projektu, Dokumentu z obowiązkiem informacyjnym związanym z przetwarzaniem danych osobowych oraz Regulaminu rekrutacji.

W miejscu dotychczasowego adresu w wyżej wymienionych dokumentach tj. al.Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin, pojawił się nowy adres tj. al. Niepodległości 22/II piętro, 70-412 Szczecin.

W dokumentacji nie wprowadzono żadnych innych zmian.

 

Pozdrawiamy

Zespół projektu “Bez granic 2.0”

 

 

Rozeznanie rynku – transfer z i na lotnisko

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w związku z realizacją projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.02.00-00-0019/17 , zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu weryfikację cen rynkowych.

Szczegóły nt. terminu i miejsca złożenia oferty znajdują się w pliku.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Rozeznanie rynku – bilety lotnicze

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w związku z realizacją projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.02.00-00-0019/17 , zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu weryfikację cen rynkowych.

Szczegóły nt. terminu i miejsca złożenia oferty znajdują się w pliku.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Wyniki procesu rekrutacji. Lista rankingowa z dnia 26.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

 

w załączonym pliku znajduje się LISTA RANKINGOWA osób zakwalifikowanych do projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” realizowanego w ramach Priorytetu IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

 

Każdemu Uczestnikowi został nadany indywidualny Nr Uczestnika. Zostanie on podany do informacji Uczestnikowi drogą mailową.

 

Serdecznie dziękujemy za złożone formularze.

Rozeznanie rynku – Lektor języka angielskiego [Szczecin]

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w związku z realizacją projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.02.00-00-0019/17 , zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu weryfikację cen rynkowych.

Szczegóły nt. terminu i miejsca złożenia oferty znajdują się w pliku.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Zmiana Regulaminu rekrutacji (stypendium szkoleniowe + wyłączenie woj. podkarpackiego)

Drodzy,

jest nam niezwykle miło poinformować, iż wszystkie nowe osoby zakwalifikowane do projektu “Bez granic 2.0” za udział w zajęciach języka angielskiego i warsztatach przygotowujących do wylotu do Irlandii otrzymają stypendium szkoleniowe.

Wysokość oraz zasady przyznawania środków zostały zawarte w zaktualizowanym regulaminie §5 ust.7 obowiązującym od dnia dzisiejszego tj. 12.02.2019 r.

Dodatkowo z uwagi na małe zainteresowanie projektem osób z województwa podkarpackiego obszar zastał wyłączony z realizacji projektu

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

 

Rozeznanie rynku – Sala [Szczecin]

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w związku z realizacją projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.02.00-00-0019/17 , zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu weryfikację cen rynkowych.

 

Pozdrawiamy serdecznie

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Nabór do projektu dla województwa zachodniopomorskiego/pomorskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż ogłaszamy nabór do projektu dla osób z województwa zachodniopomorskiego/pomorskiego. Rekrutacja zaplanowana jest na okres od 07.09.2018 r. do wyczerpania limitu miejsc. O zakończonym naborze poinformujemy Państwa na stronie internetowej.

 

Wypełniony formularz wraz z załącznikami (Oświadczenie o kwalifikowaniu się Uczestnika do projektuOświadczenie Uczestnika projektu i Dokument z obowiązkiem informacyjnym dla kandydatów do projektów) można:

 1. Złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w regionalnym biurze projektu:

  Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
  Tel. (91) 85 22 616, e-mail: bez_granic@zgd.com.pl 

  Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 

 2. Przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną tylko wówczas, gdy oryginały dokumentów zostaną dostarczone do biura projektu w Szczecinie  (osobiście lub pocztą) w ciągu 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia e-mailem na adres: bez_granic@zgd.com.pl

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. (91) 85 22 616

Pozdrawiamy serdecznie

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.