Wyniki procesu rekrutacji. Lista rankingowa uzupełniająca z dnia 09.08.2019 r.

Szanowni Państwo,

w załączonym pliku znajduje się LISTA RANKINGOWA UZUPEŁNIAJĄCA osób zakwalifikowanych w naborze dodatkowym do IV grupy projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” realizowanego w ramach Priorytetu IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

 

Każdemu Uczestnikowi został nadany indywidualny Nr Uczestnika. Zostanie on podany do informacji Uczestnikowi telefonicznie.

 

Serdecznie dziękujemy za złożone formularze.

Wyniki procesu rekrutacji. Lista rankingowa z dnia 22.07.2019 r.

Szanowni Państwo,

w załączonym pliku znajduje się LISTA RANKINGOWA osób zakwalifikowanych do IV grupy projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” realizowanego w ramach Priorytetu IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

 

Każdemu Uczestnikowi został nadany indywidualny Nr Uczestnika. Zostanie on podany do informacji Uczestnikowi telefonicznie.

 

Serdecznie dziękujemy za złożone formularze.

 

Pozdrawiamy

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Wyniki procesu rekrutacji. Lista rankingowa uzupełniająca z dnia 18.07.2019 r.

Szanowni Państwo,

w załączonym pliku znajduje się LISTA RANKINGOWA UZUPEŁNIAJĄCA osób zakwalifikowanych w naborze dodatkowym do III grupy projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” realizowanego w ramach Priorytetu IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

 

Każdemu Uczestnikowi został nadany indywidualny Nr Uczestnika. Zostanie on podany do informacji Uczestnikowi telefonicznie.

 

Serdecznie dziękujemy za złożone formularze.

 

Serdecznie pozdrawiamy

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Rozeznanie rynku – transfer z i na lotnisko

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w związku z realizacją projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.02.00-00-0019/17 , zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu weryfikację cen rynkowych.

Szczegóły nt. terminu i miejsca złożenia oferty znajdują się w pliku.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Rozeznanie rynku – bilety lotnicze

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w związku z realizacją projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.02.00-00-0019/17 , zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu weryfikację cen rynkowych.

Szczegóły nt. terminu i miejsca złożenia oferty znajdują się w pliku.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Nabór uzupełniający do projektu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu  do III grupy w Barzkowicach (województwo zachodniopomorskie).

Dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce REKRUTACJA.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami (Oświadczenie o kwalifikowaniu się Uczestnika do projektuOświadczenie Uczestnika projektuDokument z obowiązkiem informacyjnym dla kandydatów do projektów i Zgoda Kandydata do projektu) można:

  1. Złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w biurze projektu:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Niepodległości 22 (II piętro), 70-412 Szczecin

Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00

  1. Przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną tylko wówczas, gdy oryginały dokumentów zostaną dostarczone do biura projektu w Szczecinie (osobiście lub pocztą) w ciągu 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia e-mailem na adres: bez_granic@zgd.com.pl

W razie pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. (91) 85 22 616

 

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentacji.

 

Pozdrawiamy,

Zespół Projektu

 

Wyniki procesu rekrutacji. Lista rankingowa z dnia 27.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

w załączonym pliku znajduje się LISTA RANKINGOWA osób zakwalifikowanych do III grupy projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” realizowanego w ramach Priorytetu IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

 

Każdemu Uczestnikowi zostanie nadany indywidualny Nr Uczestnika. Zostanie on podany do informacji Uczestnikowi telefonicznie.

 

Serdecznie dziękujemy za złożone formularze.

 

Serdecznie pozdrawiamy

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Rozeznanie rynku – lektor [Szczecin]

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w związku z realizacją projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.02.00-00-0019/17 , zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu weryfikację cen rynkowych.

Szczegóły nt. terminu i miejsca złożenia oferty znajdują się w pliku.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Rozeznanie rynku – catering [Barzkowice]

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w związku z realizacją projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.02.00-00-0019/17 , zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu weryfikację cen rynkowych.

Szczegóły nt. terminu i miejsca złożenia oferty znajdują się w pliku.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Rozeznanie rynku – lektor j.angielskiego [Barzkowice]

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w związku z realizacją projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.02.00-00-0019/17 , zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu weryfikację cen rynkowych.

Szczegóły nt. terminu i miejsca złożenia oferty znajdują się w pliku.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.