Wprowadzone przez d.misiura@zgd.com.pl

Wyniki procesu rekrutacji. Lista rankingowa uzupełniająca z dnia 18.07.2019 r.

Szanowni Państwo, w załączonym pliku znajduje się LISTA RANKINGOWA UZUPEŁNIAJĄCA osób zakwalifikowanych w naborze dodatkowym do III grupy projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” realizowanego w ramach Priorytetu IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.   Każdemu Uczestnikowi został nadany indywidualny Nr Uczestnika. Zostanie on podany do informacji Uczestnikowi telefonicznie.   Serdecznie… Czytaj więcej Wyniki procesu rekrutacji. Lista rankingowa uzupełniająca z dnia 18.07.2019 r.

Nabór uzupełniający do projektu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu  do III grupy w Barzkowicach (województwo zachodniopomorskie). Dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce REKRUTACJA. Wypełniony formularz wraz z załącznikami (Oświadczenie o kwalifikowaniu się Uczestnika do projektu, Oświadczenie Uczestnika projektu, Dokument z obowiązkiem informacyjnym dla kandydatów do projektów i Zgoda Kandydata do projektu) można: Złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w biurze projektu: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Niepodległości 22 (II piętro), 70-412 Szczecin… Czytaj więcej Nabór uzupełniający do projektu

Wyniki procesu rekrutacji. Lista rankingowa z dnia 27.06.2019 r.

Szanowni Państwo, w załączonym pliku znajduje się LISTA RANKINGOWA osób zakwalifikowanych do III grupy projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” realizowanego w ramach Priorytetu IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.   Każdemu Uczestnikowi zostanie nadany indywidualny Nr Uczestnika. Zostanie on podany do informacji Uczestnikowi telefonicznie.   Serdecznie dziękujemy za złożone formularze.… Czytaj więcej Wyniki procesu rekrutacji. Lista rankingowa z dnia 27.06.2019 r.

Harmonogram zajęć dla grupy II – po powrocie z mobilności [Szczecin]

Szanowni Uczestnicy, w załączniku znajdziecie harmonogram realizacji zajęć grupowych w ramach projektu „Bez granic 2.0 …” zaplanowanych po powrocie z mobilności. Uprzejmie informujemy, iż spotkania z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy oraz mentorem z uwagi na charakter spotkań [spotkania indywidualne] ustalane są indywidualnie. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących szkoleń oraz spotkań prosimy o kontakt z pracownikami Biura Projektu tel. 91 85 22 616   Pozdrawiamy, Zespół projektu

Wyniki procesu rekrutacji. Lista rankingowa z dnia 26.02.2019 r.

Szanowni Państwo,   w załączonym pliku znajduje się LISTA RANKINGOWA osób zakwalifikowanych do projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” realizowanego w ramach Priorytetu IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.   Każdemu Uczestnikowi został nadany indywidualny Nr Uczestnika. Zostanie on podany do informacji Uczestnikowi drogą mailową.   Serdecznie dziękujemy za złożone formularze.

Harmonogram zajęć dla grupy I – po powrocie z mobilności

Szanowni Uczestnicy, w załączniku znajdziecie harmonogram realizacji zajęć grupowych w ramach projektu “Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie kluczem do aktywizacji młodych osób” zaplanowanych po powrocie z mobilności. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących szkoleń oraz spotkań prosimy o kontakt z pracownikami Biura Projektu tel. 91 85 22 616 Pozdrawiamy, Zespół projektu

Harmonogram zajęć dla grupy I – po powrocie z mobilności

Szanowni Uczestnicy, w załączniku znajdziecie harmonogram realizacji zajęć grupowych w ramach projektu “Bez granic 2.0 …” zaplanowanych po powrocie z mobilności. Uprzejmie informujemy, iż spotkania z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy oraz mentorem z uwagi na charakter spotkań [spotkania indywidualne] ustalane są indywidualnie. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących szkoleń oraz spotkań prosimy o kontakt z pracownikami Biura Projektu tel. 91 85 22 616   Pozdrawiamy, Zespół projektu

Zapytanie ofertowe na stanowisko Mentora

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. w związku z realizacja projektu ponadnarodowego „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” poszukuje  kandydata na stanowisko Mentora w województwie opolskim: Obowiązki: Kompleksowa opieka nad grupą uczestników projektu Bez Granic… (www.bezgranic.zgd.com.pl), Opracowanie testów weryfikacyjnych sprawdzających motywację, Przygotowanie uczestników do wyjazdu na 2-miesięczy staż do Irlandii w wymiarze motywacyjnym i osobowościowym, Przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych i opracowywanie raportów z rozmów, Weryfikacja merytoryczna… Czytaj więcej Zapytanie ofertowe na stanowisko Mentora