ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/BG/2016 – rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów

W związku z realizacją projektu pn. „Bez granic – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.2.

Zapraszamy do składania ofert na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów.