Rozeznanie rynku – CATERING

W związku z realizacją projektu „Bez granic – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie numer: POWR.04.02.00-00-0157/15, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Niniejsze zapytanie ma na celu weryfikację cen rynkowych.

Dokumenty do pobrania