HARMONOGRAM

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji projektu „Bez granic – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU: 05.2016-03.2017

Zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych kończyć się będzie na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia przygotowania do mobilności danej grupy.

 

GRUPA I

(1) 07.2016 – 09.2016 – Przygotowanie do mobilności*

(2) 10.2016 – 12.2016  – Pobyt Uczestników za granicą**

(3) 01.2017 – 02.2017 Wsparcie po powrocie do kraju***

 

GRUPA II

(1) 10.2016 – 12.2016 – Przygotowanie do mobilności*

(2) 01.2017 – 03.2017  – Pobyt Uczestników za granicą**

(3) 04.2017 – 05.2017 Wsparcie po powrocie do kraju***

 

GRUPA III

(1) 12.2016 – 02.2017 – Przygotowanie do mobilności*

(2) 03.2017 – 05.2017  – Pobyt Uczestników za granicą**

(3) 06.2017 – 07.2017 Wsparcie po powrocie do kraju***

 

GRUPA IV

(1) 02.2017 – 04.2017 – Przygotowanie do mobilności*

(2) 05.2017 – 07.2017  – Pobyt Uczestników za granicą**

(3) 08.2017 – 09.2017 Wsparcie po powrocie do kraju***

 

GRUPA V

(1) 04.2017 – 06.2017 – Przygotowanie do mobilności*

(2) 07.2017 – 09.2017  – Pobyt Uczestników za granicą**

(3) 10.2017 – 11.2017 Wsparcie po powrocie do kraju***

 

 

 

*Przygotowanie do mobilności obejmuje opracowanie IPD, kursy językowe, przygotowanie psychologiczne i warsztaty interkulturowe, opiekę mentorską.

**Pobyt Uczestników za granicą obejmuje kurs językowy, przygotowanie kulturowe, wsparcie psychologiczne, praktykę zagraniczna, opiekę mentorską.

***Wsparcie po powrocie do kraju  obejmuje warsztaty: „Ja na rynku pracy” i „Prawa i obowiązki pracownika”, spotkania z pracodawcami, opiekę mentorską oraz wsparcie  fakultatywne: kurs zawodowy.

Dokumenty do pobrania