Jeśli jesteś:

osobą młodą w wieku 18-35 lat,

(woj. zachodniopomorskie, pomorskie, opolskie lub podkarpackie)

nie pracujesz (jesteś bezrobotny lub bierny zawodowo),

nie studiujesz i nie szkolisz się.

zamieszkujesz obszar objęty wsparciem,